Hogyan működik?

Az egészség coaching módszerei a célkitűzés, az akadályok azonosítása, személyes támogató rendszerek használata, készségek tanítása, nem megfelelő gondolkodási minták azonosítása és kijavítása.

Az egyik legfontosabb alkalmazott módszere a motivációs interjú. Ez egyfajta kommunikációs stílust jelent, amely mögött az a felismerés húzódik, hogy a kliensnek saját magának kell érvelnie a változás mellett ahhoz, hogy növekedjen a változásra való motiváltsága. Ha a tanácsadó, egészség coach fogalmazza meg az érveket a változásra (például: „Többet kellene mozognia, mert a testmozgás nagyon fontos védőfaktora a magas vérnyomásnak, szívbetegségeknek”), nagyon gyakran azt halljuk a kliens szájából, hogy „Igen, de…”, és itt érveket sorol fel, hogy miért is nem tud, vagy nem akar az adott viselkedésen változtatni.

Hogyan érheti el a tanácsadó, hogy egy a változásra nem, vagy kevéssé motivált személy érveljen a változás mellett? Egy elfogadó, a klienst támogató légkört alakít ki a beszélgetés során. Mindvégig abból indul ki, hogy a változáshoz szükséges erőforrások és motiváció megvannak a kliensben. Gátolja a saját megoldási reflexét: nem tesz javaslatokat a kliensnek arra, hogy mit és miért kellene tennie. Az ambivalencia feltárására törekszik: segít a kliensnek felismerni a változás melletti és az ellene szóló érveket is. Kérdéseket tesz fel, rendszeresen visszajelzi a kliensnek, hogy mit hallott tőle, összegez, megerősítéseket ad.

A kliens változásra való belső motivációja növekszik azáltal, hogy az ő szempontjaira, értékeire, céljaira épül a tanácsadás. A változással kapcsolatos ambivalencia feltárása a motivációs folyamat kulcsa, sok esetben más beavatkozásra már nincs is szükség ahhoz, hogy megtörténjen a változás. A motivációs interjú során a tanácsadó először felnagyítja a kliens ambivalenciáját, majd segít feloldani azt. Az ambivalencia felnagyításának egyik eszköze a jelen helyzet és a vágyott, ideális jövőbeli helyzet, vagy a tágabb célok és értékek szembeállítása. A tanácsadó ugyanakkor maga nem érvelhet az egyik oldal mellett, hiszen ezzel paradox módon a másik oldal vonzerejét növelné a kliens szemében. Az egészség coaching során esetlegesen jelentkező ellenállással sem helyezkedik közvetlenül szembe, inkább indirektebb módszerekkel kezeli azt.

A változásra való belső motivációnak fontos elemez az is, hogy a kliens mennyire érzi képesnek magát a viselkedésváltozás kivitelezésére. Pl. hiába fontos számára, hogy egészségesebben étkezzen, ha úgy érzi, ő képtelen a hagyományostól eltérő ételeket készíteni, akkor nem fog változtatni. A motivációs interjú során ezért törekszünk ennek az önbizalomnak az erősítésére a sikerekre, erősségekre való fókuszálás segítségével. A motivációs interjúnak az ambivalencia feloldásán és a változásra való motiváció felépítésén túl további célja segíteni a klienst egy változási terv kialakításában, illetve növelni és fenntartani a változás iránti elköteleződését, ily módon végigkíséri az egész változási folyamatot.