Munkahelyi egészségterv készítése

A munkahelyi egészségterv egy komplex programtervezet, amelynek célja a munkavállalók életminőségének és munkafeltételeinek javítása, egészségük fejlesztése.
Elkészítése az alábbi lépésekből áll:

1. Helyzetelemzés

Ez tulajdonképpen az egészségfejlesztő program indulásakor a szervezetre, az alkalmazottak egészségi állapotára jellemző helyzet részletes felmérését jelenti. A helyzetelemzés során leírjuk az aktuális problémákat (például a munkakörülményekben, munkavállalók egészségi állapotában, életmódjában, stb.).

A problémák leírásán túl, ebben a szakaszban kell kijelölni az egészségfejlesztő program prioritásait, összhangban a szervezet céljaival, kultúrájával. További feladat összegyűjteni még, hogy a szervezet milyen erőforrásokkal rendelkezik, amelyek felhasználhatóak lesznek a majdani egészségfejlesztő program megvalósítása során (pl. munkahelyi tornára alkalmas terem, étkezési lehetőség, szervezeten belüli kommunikációs csatornák, a program szervezésébe bevonható személyek, stb.).

A helyzetelemzéshez leggyakrabban használt módszerek a dolgozói, vezetői kérdőívek és interjúk, illetve a hiányzási adatok, baleseti statisztikák, egyéb dokumentumok elemzése.

2. Egészségfejlesztési stratégia kialakítása

Az egészségterv elkészítésének következő szakaszában történik a rövid-, közép- és hosszú távú célok megfogalmazása a korábban azonosított prioritásokkal összhangban. Cél lehet például a túlsúlyos munkavállalók arányának csökkentése, a mozgásszervi panaszok előfordulásának leszorítása, stb. A célok kijelölése a meghatározott prioritások és problémák figyelembe vételével, a vállalat vezetésének, illetve a dolgozók választott képviselőinek bevonásával, a velük való folyamatos kommunikáció során történik.

3. Cselekvési terv kidolgozása

Ezután következik a részletes cselekvési terv kidolgozása a célok alapján. Itt határozzuk meg, hogy mi lesz a programok célcsoportja, konkrétan mi lesz a programok tartalma (pl. stresszkezelő módszerek tanítása a dolgozóknak), hogyan, milyen módszerrel, mikor, milyen ütemezéssel fog ez történni, kik lesznek a felelősök, stb.

4. Folyamatos külső-belső kommunikáció, visszacsatolás

Már az egészségterv készítés korábbi szakaszai során meghatározzuk, hogy milyen eredményeket várunk a programtól, ezt milyen mutatókkal kívánjuk mérni. A mért eredményeket folyamatosan visszacsatoljuk szervezeten belül (a dolgozók és a vezetés felé), illetve a szervezeten kívül, szükség esetén ezeknek megfelelően változtatunk a program kialakításán, kommunikációján, stb.

Vállaljuk vállalatok, gazdasági és non-profit szervezetek egészségtervének elkészítését a fentieknek megfelelően.