Munkahelyi egészségfejlesztés

A munkahelyi egészségfejlesztés az egészségfejlesztési terv megvalósításai szakasza, mindig egy előzetes helyzetfelmérésen alapszik.

Az adott vállalatnál feltárt problémák, igények, erőforrások, célok alapján, a vezetéssel való folyamatos egyeztetések során alakítjuk ki az egészségfejlesztés programját.

A munkahelyi egészségfejlesztő programok irányulhatnak az egyénre, a munkavállalóra, illetve magára a szervezetre is. Az előbbi módszereket nevezzük egyéni fókuszú munkahelyi egészségfejlesztésnek, vagy egészség coachingnak, az utóbbiakat szervezeti fókuszú egészségfejlesztésnek. Leghatásosabbak az úgynevezett komplex, vagyis az egyénnel és a szervezettel is foglalkozó munkahelyi egészségfejlesztő programok. A komplex egészségfejlesztésben az előzetes helyzetfelmérés (pszichoszociális kockázatértékelés, munkahelyi egészségterv készítés) után, annak eredményeit alapul véve, a vezetőséggel és a dolgozók képviselőivel egyetértésben alakítjuk ki a programokat. A komplex programok irányulhatnak például egyes, a dolgozók körében nagy arányban jelentkező, egészségre káros viselkedések (pl. dohányzás) megváltoztatására. Irányulhatnak a munkakörnyezet fejlesztésére, alakítására (pl. egészséget támogató munkahelyi környezet kialakítása: testmozgási, megfelelő étkezési lehetőségek biztosítása, stb.), illetve a munkavégzés, munkaszervezés, a szervezeten belüli kommunikáció bármi olyan vonatkozásának megváltoztatásra, ami az előzetes felmérés alapján kapcsolatban áll a dolgozók testi- és lelki egészségi problémáival, panaszaival.

Az adott szervezet igényeinek, lehetőségeinek megfelelően a komplex egészségfejlesztő programok helyett végezhetünk csak a dolgozók életmódjára fókuszáló programokat, vagy csak a stressz okaként azonosított munkahelyi, szervezeti tényezők átalakítására irányuló beavatkozásokat.

Az általunk végzett munkahelyi egészségfejlesztő beavatkozásoknak a hatásvizsgálatát is elvégezzük, így megalapozva a jövőbeli programok még hatékonyabb kialakítását, kivitelezését.

Vállaljuk egy előzetes helyzetfelmérést követően az igények szerint egyéni-, szervezeti fókuszú, vagy komplex munkahelyi egészségfejlesztő programok kialakítását, megvalósítását, hatásvizsgálatát.