Egészségfejlesztő fókuszcsoportok moderálása

Az egészségfejlesztő fókuszcsoportok (egészség körök) módszere Németországból származik. Ott előszeretettel alkalmazzák őket szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztő programok különböző szakaszaiban. Az alkalmazottakból és vezetőikből álló csoport célja, hogy elemezzék az adott szervezetben jellemző egészségi kockázatokat, majd megoldási javaslatokat dolgozzanak ki ezekre. A módszer abból indul ki, hogy az alkalmazottak ismerik legjobban a saját munkakörülményeiket és megterheléseiket, valamint, hogy ezeket az ismereteket célszerű felhasználni a helyzet javítása érdekében.

Az egészségfejlesztő fókuszcsoportok - a dolgozók által kialakított, majd bevezetett javaslatok egészségre gyakorolt közvetlen hatásán túl – a dolgozók kontrolljának, kontrollérzetének növelésén keresztül is jótékony hatással vannak az átélt munkahelyi stresszre, vagyis csökkentik azt. A stressz kutatások szerint a kontrollérzés ugyanis fontos védőfaktor a munkahelyi stressz hatásokkal szemben, az egészség megőrzésének fontos tényezője. Az egészségfejlesztő fókuszcsoportokban pedig maguk az alkalmazottak, illetve az általuk választott képviselők fejezhetik ki véleményüket az egészséggel összefüggő munkahelyi kérdésekre vonatkozóan, valamint ők tehetnek javaslatokat ezek megváltoztatására.

Az egészségfejlesztő fókuszcsoportok állhatnak csak dolgozókból, ebben az esetben csak az utolsó (néhány) ülésre hívják meg a vezetés képviselőit, a javaslatok ismertetésekor, illetve lehetnek vegyes, több szervezeti hierarchia szint képviselőit magukban foglaló csoportok.

Az alkalmazottak, valamint az alkalmazottak és a vezetők közti kommunikáció javítása révén az egészségfejlesztő fókuszcsoportok a társas támogatást is képesek fejleszteni.

Egészségfejlesztő fókuszcsoportokat általában olyan szervezeti egységekben hozunk létre, ahol látótérbe került valamilyen egészséggel, munkahelyi stresszel kapcsolatos probléma (például magas a hiányzások száma). Az egészségfejlesztő fókuszcsoportok elindítása előtt átfogóan elemezzük az adott szervezet, szervezeti egység adatait, majd a dolgozók kitöltenek egy kérdőívet. A fókuszcsoportokban általában 5-10 alkalmazott van jelen, ezen felül néha meghívjuk a felettest, a foglalkozás-egészségügyi szakorvost, a biztonsági szakértőt is. Az egészségfejlesztő fókuszcsoportok néhány hónap alatt 6-10 alkalommal jönnek össze 90 perces, munkaidőben tartott ülésekre. Az egymást követő találkozások során összegyűjtik és csoportosítják a problémákat, majd fontosság szerint rangsorolják őket, megoldási javaslatokat dolgoznak ki a különböző problémákra. A megvalósítható változtatásokat a vezetéssel egyeztetve, amint lehet, bevezetjük. Az ülések végeztével értékeljük az elért eredményeket.

Vállaljuk az egészségfejlesztő fókuszcsoportok indítása előtti felmérés elvégzését, a fókuszcsoportok szervezésében való közreműködést, a csoportok moderálását, az eredmények dokumentálását, kommunikálását.