Pszicho-szociális kockázatfelmérés

Pszicho-szociális kockázatok a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be. Magyarországon törvényi előírás rögzíti, hogy a munkáltatóknak legalább három évenként el kell végezniük a pszicho-szociális kockázatok felmérését, értékelését.

A törvényi előírásoknak való megfelelésen túl a munkáltatónak önös érdeke is tisztában lennie ezekkel a kockázatokkal azért, hogy adott esetben megfelelő, a pszicho-szociális megterheléseket, vagyis a munkahelyi stresszt csökkentő intézkedéseket vezethessen be. Ezektől az intézkedésektől várhatja ugyanis, hogy a vállalat eredményességében, termelékenységében pozitív változásokat fognak eredményezni. Egy felmérés szerint 2002-ben az akkor 15 tagú EU-ban a munkahelyi stressz éves gazdasági költségét 20 milliárd euróra becsülték1.

A törvényi előírás mellé azonban nem kaptak a munkáltatók konkrét iránymutatást az elvégzendő kockázatértékelés módszeréről, mikéntjéről.

Ebben kívánunk a munkáltatóknak segíteni:

Elvégezzük a vállalatánál jelenlévő pszicho-szociális kockázatok értékelését komplex, több módszeren alapuló felméréssel. Az általunk alkalmazott módszerek a következők: a vezetéssel való előzetes - majd a továbbiakban folytonos - egyeztetést követően cégre szabott kérdőíves munkahelyi stressz felmérést dolgozunk ki. A kérdőívet kitöltheti minden dolgozó, vagy dolgozók előzetesen kiválasztott csoportja. A kérdőíves felmérést kiegészítjük megfigyeléssel, valamint egyéni és fókuszcsoportos interjúkkal. A felmérés eredményeit kiértékeljük, statisztikai módszerekkel elemezzük. Az eredményekből részletes összefoglaló tanulmányt készítünk, mely tanulmány az adott szervezetnél jelenlévő pszicho-szociális megterheléseknek az egyes munkavállalói csoportokban való megjelenésének, elterjedtségének, más tényezőkkel való együtt járásának bemutatásán túl javaslatokat tartalmaz a munkahelyi stressz csökkentésére, szervezet- és egészségfejlesztő programokra, beavatkozásokra.

1 forrás: OSHA http://osha.europa.eu/en/topics/stress